event image event image

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie uzupełnionego formularza oraz wpłata kwoty z pozycji „Suma kosztu udziału zgłoszonych osób” do 15.04.2022 r. (termin dokonania wpłaty nie dotyczy członków wspierających PTPiREE), na konto PTPiREE nr 30 1090 1362 0000 0000 3601 8167 w SANTANDER Bank Polska. Przesłanie niniejszego formularza jest jednoznaczne z obciążeniem Państwa firmy kosztami uczestnictwa. Istnieje możliwość bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu pod warunkiem przesłania na adres teszner.k@ptpiree.pl pisemnego zgłoszenia rezygnacji najpóźniej do 16.04.2022 r. Nieprzesłanie pisemnej rezygnacji na wskazany adres e-mail lub przesłanie rezygnacji po tym terminie spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami udziału w szkoleniu.

Koszt udziału w szkoleniu online „Wykrywanie i likwidacja Nielegalnego Poboru Energii Elektrycznej (NPEE)”
wynosi 700,00 zł netto + 23% VAT (861,00 zł brutto) od uczestnika i obejmuje:
dostęp do szkolenia online, dostęp do listy dyskusyjnej online, materiały w postaci elektronicznej.

Zgłoszenie przesłane e-mailem:

Zgłoszenie on-line:

Pliki do pobrania: