event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
zaprasza na szkolenie on-line

Wykrywanie i likwidacja Nielegalnego Poboru Energii Elektrycznej (NPEE)

21 kwietnia 2022 r., godz. 9:00-14:30

Cel Szkolenia / Adresaci

Szkolenie jest dedykowane dla osób zajmujących się kontrolami NPEE, obsługujących procesy reklamacyjne, windykacyjne i prawników będących wyłącznie pracownikami podsektora dystrybucji lub sprzedaży energii elektrycznej oraz firm współpracujących w zakresie wykrywania i likwidacji NPEE. Ma na celu kompleksowe zapoznanie uczestników z zagadnieniami prawnymi oraz aspektami technicznymi związanymi z wykrywaniem i likwidacją nielegalnego poboru energii elektrycznej. Na szkoleniu oprócz zagadnień prawnych i technicznych, zostaną omówione wybrane studiów przypadku oraz zostaną przedstawione operacyjne materiały zebrane podczas wykrycia i likwidacji NPEE.

Prelegenci

inż. Leszek Wojtachnio, absolwent Politechniki Śląskiej, studia podyplomowe: Rynki Energii Elektrycznej - Politechnika Śląska oraz Zarządzanie Projektami - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Hucie Celsa, KWK Sośnica, związany z pracą w elektroenergetyce od 1989 roku. W ramach doświadczenia zawodowego: automatyk, nadzór oraz prowadzenie ruchu elektroenergetycznego stacji wysokich i najwyższych napięć, walidacja danych z układów pomiarowych pośrednich i półpośrednich, kierowanie projektami w elektroenergetyce. Od 2006 roku nadzór nad procesem nielegalnego poboru energii elektrycznej.

Mecenas Paweł Gruszczyński, absolwent Uniwersytetu Śląskiego; radca prawny od 2006 r. Od początku pracy zawodowej związany z sektorem budowlanym, IT, automotive oraz energetycznym. Od 2007 roku stale zajmuje się problematyką nielegalnego poboru zarówno energii elektrycznej jak i paliw gazowych; pełnomocnik przedsiębiorstw energetycznych w kilku tysiącach procesów sądowych zarówno cywilnych jak i karnych dotyczących nielegalnego poboru energii lub paliw gazowych; członek zespołów projektowych ds. optymalizacji procesów windykacji roszczeń z tytułu nielegalnego poboru; prelegent szkoleń z zakresu nielegalnego poboru energii elektrycznej, w szczególności organizowanych dla funkcjonariuszy Policji.


Informacje i zgłoszenia

  • Udział w webinarium jest odpłatny – koszt udziału to 700 zł netto + 23% VAT od uczestnika.
  • Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 15.04.2022 r.
  • Przed webinarium otrzymają Państwo zaproszenie e-mail do uczestnictwa z linkiem do szkolenia.
  • Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z aktualnych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
  • W przypadku zerwania połączenia z webinarium prosimy ponownie wejść na platformę korzystając z linka otrzymanego pocztą e-mail (może to wymagać zamknięcia przeglądarki i otwarcia jej na nowo).
  • Ze względu na tematykę szkolenia organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie, w przypadku gdy zgłoszona osoba nie jest pracownikiem podsektora dystrybucji lub sprzedaży energii elektrycznej lub firm współpracujących w zakresie wykrywania i likwidacji NPEE.
  • Dodatkowe informacje: Kasper Teszner, tel. +48 61 846-02-10, tel. kom. 502-861-184, e-mail: teszner.k@ptpiree.pl

PTPiREE nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia.
Treść szkolenia on-line i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.