event image event image

Program szkolenia

9:00-10:30

Część I
prelegent: inż. Leszek Wojtachnio

 
 • Rozpoczęcie.
 • Układy pomiarowe dla nie-techników.
 • Obowiązek kontroli nielegalnego poboru energii elektrycznej.
 • Osoby uprawnione do kontroli.
 • Przystąpienie do kontroli.
 • Uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli.
 • Sporządzanie protokołu kontroli.
 • Pytania i odpowiedzi do części I.

10:30-10:45

Przerwa

10:45-12:15

Część II: Kontrola nielegalnego poboru energii elektrycznej – zagadnienia wybrane
prelegent: inż. Leszek Wojtachnio

 
 • Zabezpieczenie dowodów.
 • Wstrzymanie dostawy energii elektrycznej.
 • Obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego.
 • Rodzaje nielegalnego poboru energii elektrycznej.
 • Metody typowania punktów poboru energii do kontroli.
 • Detekcja nielegalnego poboru energii elektrycznej.
 • Nielegalne wprowadzanie energii.
 • Pytania i odpowiedzi do części II.

12:15-12:30

Przerwa

 

12:30-14:00

Część III: Aspekty prawne nielegalnego poboru energii elektrycznej
prelegent: mec. Paweł Gruszczyński

 
 
 • Zasady odpowiedzialności karnej  
 • Przestępstwo czy wykroczenie a kradzież energii
 • Formy zjawiskowe czynu karalnego
 • Usiłowanie kradzieży energii a odpowiedzialność karna
 • Rodzaje odpowiedzialności za nielegalny pobór energii elektrycznej
 • Identyfikacja poszkodowanego w sprawach nielegalnego poboru energii 
 • Dualizm postępowania - sprawa cywilna i karna
 • Opłata taryfowa - prawo karne i cywilne
 • Kluczowe kwestie dowodowe
 • Możliwość obniżenia opłaty taryfowej
 • Nielegalny pobór a RODO
 • pytania i odpowiedzi do części III
 

14:00-14:30

Część IV: Sesja pytań i odpowiedzi

 

14:30

Zakończenie szkolenia